Kalender

Ingen begivenheder

ml4Foto: Mikael Larsen

Ved meditationskoncerten delte jeg inspirationen herunder. Den handler om Ånd og åndedræt og at leve livet indefra og ud. Inspirationen handler om et aspekt ved Jesus-bønnen, nemlig at vi forankrer bønnen i åndedrættet, idet vi på indåndingen beder ”Jesus Kristus, Guds Søn” og på udåndingen ”forbarm dig over mig.Inspiration:


Mit barn! Du har dit liv i mig. Alle skabninger har deres liv i mig, men jeg har skabt dig, menneske, så at du er bevidst derom. Jeg har ikke alene givet dig livsånde, et åndedræt, men også skabt dig som et åndsvæsen, der lever indefra og ud. Du er skabt i mit billede; dit hjerte genspejler mit Skaberord Kristus; derved bor Kristus i dit hjerte. Men min Ånd har også gjort dit hjerte til sin bolig, så at mit billede i dig levendegøres, og Kristus vinder skikkelse i dig. Når det sker, lever du indefra og ud.

Mit barn! Dette er din sande virkelighed, og når du lever i denne virkelighed, har du en dobbelt bevidsthed: om din relation til mig og om din opgave i verden.

Din relation til mig er ikke bare som skabningen overfor sin Skaber, men er fyldt af en glæde, tryghed og frihed som den, der ideelt gælder mellem børn og deres forældre. Din opgave er, at dine medmennesker og medskabninger erfarer den samme frihed, glæde og tryghed.

Mit Ord og min Ånd virker i skaberværket og leder skabningen frem mod et fælles mål, der udvider livet fra blot og bart fysisk liv til også at blive et bevidst liv. Målet er, at hele skabningen lever indefra og ud. Derved udfoldes Åndens og Ordets oprindelige prægning af skaberværket i dets enkelte elementer og i dets helhed. Målet er altså Guds Rige, hvor jeg er forenet med min skabning – uadskilleligt ét, og dog sådan, at hver skabning stadig er sig selv.

Du finder denne sande virkelighed og opgave, når du fødes på ny:
Når du tror Jesus Kristus og i ham finder dig selv som mit barn, og
når du derfor tillidsfuldt åbner dit hjerte for min Ånds fornyende gerning.
Når jeg i Jesus spejler mig i dit hjerte, fornyes mit billede i dig, og når jeg giver dig en ny fylde af min Ånd, gennemstrømmes du af livets energi. Du får mod og kraft til at tjene verden i Kristi selvhengivende kærlighed.

Du lever, ånder og er i mig.


Inspirationen er fra Jesus, og er modtaget og viderformidlet af


Ole Skjerbæk Madsen

Det sker

HJEMMESIDE UNDER OMBYGNING

For tiden ligger IMLs hjemmeside ganske stille som du måske har opdaget. Vi er i gang med en større proces, hvor hjemmesiden skal opdateres og se anderledes ud. Indtil det...

Læs mere …

Bøn i Bevægelse - BiB - Nu

Følg linket hvis du vil se mere

Indbydelse til I Mesterens Lys' 20 års jubilæum

Indbydelse til I Mesterens Lys' 20 års jubilæum

Lørdag den 30. maj 2015

I 20 år har I Mesterens...

Læs mere …

Mest læste