Kalender

Ingen begivenheder

ml9aÆre være Gud i det højeste,
og fred på jorden
i mennesker, som har Guds velbehag. (Gloria, efter Lukas 2,43)

Inspiration:

I længes efter fred på jorden, siger Mesteren Jesus. Freden blev ved min fødsel forkyndt af englene. Mine disciple så på mig som den, der ville opfylde løftet hos profeterne om en fredens fyrste, der ville bringe fred til Israel. Men fred blev forstået politisk som det at være fri for fjenderne og undertrykkerne, ja fri for alt, hvad der undertrykker livet: fattigdom, sult, uretfærdighed. Derfor måtte jeg sige, at jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd. Den fred, jeg vil bringe, begynder et andet sted.


Fred handler ikke om at være fri for noget ubehageligt; fred er noget meget dybere – en kvalitet i livet, hvor du ikke længere behøver at tænke i kategorier som ven og fjende, behageligt og ubehageligt. Fred er en tilstand uden domme. Fred handler om at være et helt menneske, der hviler i sin persons center – uden behov for anerkendelse. Fred handler om, at denne hjertets tilstand udstrækkes til at gælde din nabo, medmennesket og medskabningen.

Men fred i denne forstand er provokerende for den, som ikke kender freden. Derfor kan den som en omkostning have andre menneskers modstand.

Freden begynder i hjertet, når du kan give Gud ære, når du ikke bygger dit liv på dine præstationer, men på Guds overflod af kærlighed, Guds opmærksomme og bekræftende nærvær, Guds glæde over skabningen.

Freden hører den gode viljes mennesker til: Dem, som tør sige: Ske ikke min vilje, men din; eller: Mig ske efter dit ord.

Modet til at søge freden får du i fællesskabet med mig. Freden forlod mig aldrig – selv ikke på korset. Jeg dømte ikke mine fjender som fjender, men bad: Far, tilgiv dem; de ved ikke hvad de gør. Jeg forligte den angrende røver på korset ved siden af med Gud: I dag skal du være med mig i Paradis. Derfor var min død, så fuld af liv, at jeg fra korset gav min Ånd videre til Maria og Johannes ved korsets fod, da jeg opgav Ånden.

Derfor er jeg også hos jer i dag som hos mine disciple påskedags aften. Jeg udånder min Ånd på jer og kalder jer ind i forligelsens tjeneste. ”Lad jer forlige med Gud”, det er budskabet til jer og gennem jer til jeres medmennesker. ”Lad jer forlige med hinanden, ligesom jeg har forligt jer med Faderen. Her begynder freden. Min fred giver jeg jer.

Inspirationen er fra Jesus, og er modtaget og viderformidlet af
Ole Skjerbæk Madsen

 

Det sker

HJEMMESIDE UNDER OMBYGNING

For tiden ligger IMLs hjemmeside ganske stille som du måske har opdaget. Vi er i gang med en større proces, hvor hjemmesiden skal opdateres og se anderledes ud. Indtil det...

Læs mere …

Bøn i Bevægelse - BiB - Nu

Følg linket hvis du vil se mere

Indbydelse til I Mesterens Lys' 20 års jubilæum

Indbydelse til I Mesterens Lys' 20 års jubilæum

Lørdag den 30. maj 2015

I 20 år har I Mesterens...

Læs mere …

Mest læste