Kalender

Ingen begivenheder

Foto: Mikael LarsenBøn:

Gud, jeg længes efter at se dig, men mit hjerte er uroligt og mit sind optaget af mange tanker. Jeg har gang på gang erfaret din godhed, men jeg har også svigtet dig og levet ved siden af din gode vilje. Jeg oplever også, at der er modstand mod din vilje, og at mange ikke forstår min måde at tale om Jesus din Søn på. Jeg bliver så ked af det, når mennesker f.eks. går vores stand forbi på messerne enten med en afvisning, eller som om vi slet ikke er der. Når jeg hører om de mange kristne, som dræbes på grund af deres tro, kommer jeg til at tænke på biblens tale om det store opgør i de sidste tider.

Svar:

Mit barn! Du må ikke bekymre dig. Historien er i mine hænder. Du har ret i, at der er en modstand mod mig og Jesus, min Søn, og at den modstand kender du fra dig selv og fra mødet med mennesker, og du ser den i samfundet. Men husk, at du er ikke dommer!

Det første, du må holde fast ved, er min vilje til at sætte mennesker i frihed fra de livsmønstre og vilkår, som binder og ødelægger deres liv. Jeg ønsker at helbrede og genoprette. Ikke et eneste menneske er udelukket fra min intention om at give mennesker et nyt og helt liv, at forene mennesker som i ét legeme og at lade menneskeheden igen finde sin rolle som ansvarlige forvaltere af jorden.

Det er denne vilje og længsel i mig, som det er din opgave sammen med andre af min Søns disciple at formidle til verden. Når du beder om visdom og kærlighed og kraft, vil jeg give dig det – og selvom du vil møde modstand og ligegyldighed, vil du også se mennesker erfare mit helende, forvandlende og genoprettende nærvær. Selv når du afvises, skal du omslutte dette menneske med din bøn. Dette menneske er elsket af mig uanset, hvordan det reagerer.

Med hensyn til din egen oplevelse af en indre modstand, så vid at jeg er ikke din dommer, men din befrier. Det, at du ser det, er udtryk for, at du er i mit nærværs lys og elsker lyset mere end mørket. Du kender min Søn Jesus, og i ham ser du mig. Frygt ikke historiens ophør, og hvad der kan komme af kampe mellem lys og mørke. Dit liv er sammenknyttet med mig i min Søn, Jesus Kristus, og min Ånd vil give dig mod, kraft, håb og kærlighed til at stå det igennem.

Du skal ikke frelse verden. Det er Jesus Kristus, min Søn, som frelser. Det er ham du skal sætte din lid til og stole på – også for den verden, som du synes gør oprør mod mig. Bed om, at hvert menneske må få et sådant møde med min Søn, at det falder til ro ved mit hjerte og finder sig selv som elsket,

Mit barn, jeg elsker dig og alle Jesu disciple!

Kærlig hilsen
Ole Skjerbæk Madsen, Missionspræst, Areopagos

Det sker

HJEMMESIDE UNDER OMBYGNING

For tiden ligger IMLs hjemmeside ganske stille som du måske har opdaget. Vi er i gang med en større proces, hvor hjemmesiden skal opdateres og se anderledes ud. Indtil det...

Læs mere …

Bøn i Bevægelse - BiB - Nu

Følg linket hvis du vil se mere

Indbydelse til I Mesterens Lys' 20 års jubilæum

Indbydelse til I Mesterens Lys' 20 års jubilæum

Lørdag den 30. maj 2015

I 20 år har I Mesterens...

Læs mere …

Mest læste