Kalender

Ingen begivenheder

visdomsbilleder frontcoverOle Skjerbæk Madsen har gennem "I Mesterens Lys" mødt mange mennesker som er optaget af tarotkortene som redskab til personlig udvikling. Med denne bog ønsker han at nedbryde fordomme mellem kristne, som har set på kortene som Djævelens billedbog, og brugere af tarot, som har følt sig fordømt af kirken.

Bogen ser på kortene som meditationsbilleder, der tolket i lyset af kabbalah lukker op for den visdom, som er bevidnet i Bibelen.

Bogen kan bestilles, enten ved at sende os en email (Pris: 150 + porto), hos Forlaget Scandinavia eller hos den lokale boghandel.

visdomsbilleder backcover

 

 

 

 

 

 

 -------

Anmeldelse af Ulrik Golodnoff

Ole Skjerbæk Madsen: Visdomsbilleder
Meditationer over tarottens trumfkort
Forlaget Scandinavia 2007

Forfatteren har bedt mig anmelde denne bog. Det er en bog om tarot, og det giver mig et problem, for skønt jeg køber mange bøger om emnet, læser jeg dem sjældent som de bør læses. Som regel bruger jeg dem til at slå tydningen af et enkelt kort op, og hvis jeg kan lide det, jeg falder over, vedbliver jeg et stykke tid, indtil en ny bog vækker min nysgerrighed.

Men sådan skulle det ikke være i dette tilfælde. Jeg har faktisk læst det meste af denne bog.

Jeg erindrer, at jeg i en af vore samtaler på Krop, Sind og Ånd messerne fortalte Ole, at jeg ville ønske, at der fandtes en bog, der kunne udpege de kabbalistiske ideers tilstedeværelse i biblen. I dag står jeg med den i hånden.

Det er dog ikke den jødiske mystik som fylder mest i bogen, men derimod det nye testamente. Som sognepræst gennem 24 år åbner Ole for sin fortolkning af Jesus skikkelsen, lader den brede sig ud og være den røde tråd.

Man kan sige, at denne bog er en intelligent og vellykket forening af tre bevidsthedsmodeller, her nævnt i rækkefølge efter alder: Den jødiske kabbalisme, det nye testamente og tarotkortenes livsforståelse.

Tarotkortene benyttes som den husketeknik, de måske oprindeligt var tænkt som, en Jacobsstige til himlen, hvor hvert trin har sin egen farve og betydning, og hvorpå engle vandrer op og ned.

En særlig gave i bogen er fortolkningen af hvert tarotkorts placering i det kabbalistiske diagram, Livets Træ. Det var den frafaldne præst og franske okkultist Eliphas Levy, der i midten af 1800-tallet opdagede overensstemmelsen mellem antallet af bogstaver i det hebraiske alfabet (22) og antallet af trumfkort i tarotspillet. Dette tilsyneladende sammenfald har senere tiders mystikere og spekulanter udviklet til en teori om sammenhæng.

I ”Visdomsbilleder” har Ole valgt udelukkende at beskæftige sig de 22 trumfkort i sættet. Men hvad er en trumf og hvor stammer ordet fra?
Gennem tiderne er kortene blevet inddelt på forskellig måde. Oprindeligt bestod tarotspillet af 2 dele: Et spil med fire kulører, som på et tidspunkt efter år 1350 kom til Europa fra Kina via Den arabiske Verden. Måske var det oprindeligt et firhændigt skakspil, hvor de skårne brikker efterhånden var blevet erstattet af symboler tegnet på pap.

Ved ankomsten bestod det af 52-56 kort, fordelt på 4 kulører/serier med 10 nummererede talkort og 3-4 hofkort. Dette spil kaldtes ”Naib” (arabisk, underkonge) og spilledes i Europa i hundrede år, før det i Norditalien udvidedes med en række kort kort, de såkaldte ”triomfi”, på dansk trumfkort. Disse kort varierede både i indhold, nummerering og antal, men beskrev som regel de principper og kræfter, der styrer verden. Der er en overensstemmelse mellem samtidige kobberstik af de triumfvogne, der ved de årlige karnevaler blev trukket gennem gaderne. Her optrådte personificeringer af de skønne kunster, videnskaberne og begreber som de syv dyder og dødssynder. Visse af trumfernes billeder har meget til fælles med disse tryk.
Spilleteknisk gjaldt den hovedregel, at en højere trumf besejrer en lavere, og at enhver trumf besejrer ethvert af de almindelige kort. Tarokspillet regnes for lige så vanskeligt som bridge, og en oberst i Vestre Landsdelskommando betroede mig på et af mine kurser, at tarok dér var en yndet beskæftigelse som træning i strategisk tænkning.

I en analfabetisk verden fungerede disse billeder som en forklaring på verdens lovmæssigheder, både her og hisset. De ældste bevarede kort er fra Ferare i Norditalien fra ca. 1432. De er håndmalede, rigt udsmykket og har huller, der viser at de har været hængt op. Måske som en slags billedbog for rige folks børn.

Navnet ”Tarot”er stadig en gåde. Måske er det afledt af det italienske ord for ”ternet” fordi de første kort var ternede på bagsiden, måske opstod de første spil ved Taro, en biflod til Po på den norditalienske slette, måske...okkultister har boltret sig med anagrammer: Tora betyder lov på hebraisk, Rota betyder hjul på latin, og derefter fortaber man sig i ægyptiske gætterier og forsvinder ud i evigheden.

Opdelingen af kortene blev videreudviklet af den franske okkultist og forfatter Paul Christian, der indførte begreberne Major og Minor Arcana, de store og de små gåder. En ark er et skrin, en beholder. Vi kender ordet både fra pagtens og Noahs ark. Derved er det kommet til at betyde noget skjult.

For tarotsættet betyder det, at de store mysterier er de 22 trumfkort, som siges at beskrive den guddommelige verden, mens de 56 øvrige kort beskriver skaberværket.
Det falder i to dele: 16 hofkort, der beskriver den menneskelige psykologi, og 40 talkort, der beskriver den fysiske verden og dens mange begivenheder. Det som Lao Tze kalder ”De tusind ting”.

Men lad os spørge kortene selv, hvad tarotkortene mener om denne kristne og bibelstærke fremstilling af deres verden, som Ole Skjerbæk er mester for. Hvilken betydning har denne bog på de tre niveauer, jeg her har skitseret?

Da bogen udelukkende beskriver trumferne, har jeg sorteret dem fra, og vil udelukkende trække blandt dem. Tarotkort adskiller sig fra spillekort ved, at de ikke er skåret over på midten, men tydeligt er enten retvendte eller omvendte. I tydningen vil omvendte kort vise en problematik omkring det, det retvendte kort beskriver. Jeg har under blandingen vendt ca. halvdelen på hovedet for at kunne drage fordel af omvendte kort.

Lad os bygge oplægget op fra bunden. Jeg vil spørge kortene, hvorledes de ser denne bog på de tre niveauer: 1. Verden 2. Mennesket 3. Gud.

1.
Hvorledes taler denne bog til os om den fysiske, konkrete verden?
Jeg trækker Trumf nr. 6, De elskende.
Trumf nr. 6 beskriver ”Valget”. Denne bog er i sin fysiske form en kærlighedsgave, som det står enhver frit for at vælge til eller fra. Beslutningen om at materialisere den kommer fra forfatterens hjerte, og den er uden vaklen. ”Lad dit ja være et ja, dit nej et nej, de lunkne spytter jeg ud!” står der i skriften. En klar stillingtagen er til gavn for alle parter.
I kabbala forbinder kortet De Elskende den feminine højre hjernehalvdel, der bestyrer kreativitet og helhedstænkning, med hjertet, hvor Kristusbevidstheden bor.

2.
Hvorledes taler denne bog til os om menneskets psykologiske tilstand, udspændt mellem himmel og jord? Jeg trækker Djævlen på hovedet.
Trumf nr. 15 beskriver den fristelse, der ligger i at ville opfylde sine egne ønsker på bekostning af andres. Som et modtræk mod den såkaldte flinkeskole, der var meget udbredt i min barndom, hvor alle blev opdraget til at undertrykke sig selv og ikke turde tage et ansvar af frygt for kritik, har vi gennemlevet en periode, kendetegnet ved en materialistisk eksplosion af selvtilstrækkelige, egoistiske forbrugere, der har haft svært ved at få albuerne op af kagefadet. Og vi har såmænd nok ikke set det værste endnu.

Når Djævlen vendes på hovedet, ser vi en bevægelse, der går imod denne egoistiske tendens, og sætter i stedet helheden og alles behov i højsædet. Det er den psykologi, bogen ønsker at vise verden. Ved gennem tarotsættets systematik at få indblik i andre menneskers psykologiske mekanismer, vokser vor forståelse for både dem og livet – og ikke for mindst os selv. Det gør os til kærligere medmennesker.

På Livets Træ forbinder Djævlen vores tænkeevne med vores hjerte, vores Kristusbevidsthed. Han er tærsklens vogter, fristeren, der opfordrer dig til at tage dit intellekt og dine egne tanker med ind i Paradis. Han ønsker at gøre Skaberen kunsten efter og puster til dit overmod for at få dig til at gøre det samme.

Når han ligger på hovedet, går strømmen fra bevidstheden til hjertet. Det er læserens opgave selv at vurdere, hvor grænsen går mellem egoistisk selvoptagethed og uselvisk næstekærlighed.

Diagrammet Livets Træ består af det hebraiske alfabets 22 bogstaver og de 10 tal, og er således en matrice for ethvert ord og ethvert tal. Da hvert trumfkort både bærer et bogstav og et tal får vi et ekstra tydningselement foræret gennem numerologien, som oversætter talværdier til kvaliteter. Tværsummen af 15 (Djævlen) er 1+5 = 6 (De Elskende). De to kort, jeg har trukket, er således talmæssigt forbundne, de har samme tværsum. De er som lys og skygge.

Du kan endda se dem som trioen i Paradisets have: Eva og Adam er De Elskende, og kundskabens slange er Djævlen. Djævlens oprindeligt bibelske navn er ”Satan”, som betyder ”modstanderen”. Han går Guds ærinde ved at give dig muligheden for at lade dine beslutninger være selvvalgte og dermed bevidste og således ikke tilfældige. De Elskende lærer os at elske er at vælge, men hvis du bestandigt lader dig friste af din indre djævel, kan du ikke vælge. Og hvis du ikke vælger, lever du i et evigt ”Måske?”

Men når Djævlens kort som her udtrækkes på hovedet opfordrer kortet os til at se på de befriende psykologiske kvaliteter i denne bog.

3.
Hvorledes taler denne bog til os om det uudsigelige, det guddommelige? Jeg trækker Eneboeren på hovedet, Trumf nr. 9.
”Du er ikke alene” siger dette kort i denne position. Du kan isolere dig i din hule, du kan lede og søge med lys og lygte, men du klarer det ikke alene. Måske tror du, at din klogskab og forståelse er dit eget værk, men hvis ikke JEG ER er tilstede og rummer dig og alle dine spekulationer og trængsler, er det hele omsonst.

På livets træ rækker den omvendte Eneboeren fra sit hjerte mod den højeste, ideale kærlighed. Herfra flyder Nåden ind i din selvbevidsthed og vækker din Kristusbevidsthed.

4.
Og endelig: Hvorledes mener denne bog, at den bør bruges for at være til nytte? Hvad er det gode råd til læseren? Trumf nr. 13, Døden, på hovedet.

Jeg har bedt mine kort om aldrig at vise mig fysisk død. Jeg tolker dette kort som den største forvandling, du kan opleve, bortset fra selve det at dø. Du opfordres her til at give slip på alt det, der ikke længere er levende i dit liv.
Det modsatte af død er liv, og det modsatte af voldsom transformation er mange små skridt. Som græs der gror. Det tager tid, men til gengæld kan det ikke stoppes. Brug denne bog i små doser, og dens rige indre liv vil overvinde døden. Den kan få dig til at slippe det, der ikke er i overensstemmelse med livets lov og på den plads, der bliver ledig, vil nyt liv spire frem.

Som et spirituelt søgende menneske, en pilgrim mellem potteplanter og planeter, retter jeg hermed en tak til forfatteren for at formidle den kærlighed, der taler gennem ham. Jeg er imponeret over Ole Skjerbæks evne til at finde sit ståsted midt mellem folkekirken og det åndelige supermarked uden at tale ned til nogen af siderne eller give køb på sin egen integritet.

Forhåbentlig vil denne bog åbne en dialog mellem den etablerede tro, der mener at have fundet svaret, og de mange hjemløse, søgende sjæle i vor tid, der stadig leder efter det.

Tarotmester Ulrik Golodnoff
www.golodnoff.dk
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
6251 4444

Det sker

HJEMMESIDE UNDER OMBYGNING

For tiden ligger IMLs hjemmeside ganske stille som du måske har opdaget. Vi er i gang med en større proces, hvor hjemmesiden skal opdateres og se anderledes ud. Indtil det...

Læs mere …

Bøn i Bevægelse - BiB - Nu

Følg linket hvis du vil se mere

Indbydelse til I Mesterens Lys' 20 års jubilæum

Indbydelse til I Mesterens Lys' 20 års jubilæum

Lørdag den 30. maj 2015

I 20 år har I Mesterens...

Læs mere …

Mest læste