Kalender

Ingen begivenheder

ansigt til ansigt front coverOle Skjerbæk Madsen er præst i folkekirken og er levende optaget af den åndelighed, som udfolder sig uden for kirken. Han oplever, at holistisk og åndsvidenskabelig spiritualitet udfordrer kirken på en positiv måde – både når det gælder formidlingen af kristen livsforståelse og praksis, og når det gælder at se nye perspektiver og evt. genopdage glemt visdom. "Ansigt til Ansigt" er en genovervejelse af kristen åndelighed i mødet med åndeligheden, som trives uden for kirken.

I korte artikler fører han læseren ind i den indre mening bag læresætninger og praksis. Undervejs bliver læseren konfronteret med såkaldte inspirationer:

"Ved inspirationer forstår jeg min formidling af, hvad jeg oplever som Jesu eller Helligåndens budskaber. I kristen tradition har man kaldt den slags tekster for profeti; i andre traditioner taler man om kanalisering, men da budskaber aldrig formidles uden gennem en person og i dette tilfælde altså mig, har jeg valgt at kalde det inspirationer."

Det er ikke en traditionel lærebog; det er snarere refleksioner over erfaringer. Bogen kommer ind på den fremmedhed, vi ofte føler, over for os selv og over for tilværelsen – en fremmedhed, som har at gøre med, at vi ikke kender Gud og ikke kender os selv. Det var den fremmedhed, Mesteren brød, så at vi igen blev hjemme i tilværelsen.

Bogen peger på en forvandlingens vej, hvor den tjenende kærlighed motiverer det åndelige liv og er det åndelige livs kraft og norm.

ISBN 978-87-92500-09-0                 
Paperback (14 x 21,5)
144 sider

DKK 199,00

Læs anmeldelser og "kig ind i bogen" på  www.lemuelbooks.com

------------------------------------------------------------

Anmeldelse fra Dansk Oases hjemmeside

Se anmeldelse på Dansk Oase: http://www.danskoase.dk/index.php?id=2225

"Ansigt til ansigt"
Ole Skjerbæk Madsen
Lemuel Books 2010

Boganmeldelse af Anette Ejsing, cand. theol., Ph.D.
www.centerformenneske.dk
ejsing(at)centerformenneske.dk

Ole Skjerbæk Madsens Ansigt til ansigt er en kristen trosfremstilling, der aktiverer hjertet, udfordrer til dyb teologisk refleksion og giver konkrete redskaber til personlig vækst. Den guider os igennem meditative refleksioner over Guds virkelighed, så vi knapt opdager, hvad der sker med os selv i processen. Det er sakramental-teologi i praksis.

Det handler om den kraft, der bryder frem, når vi tør åbne vores inderste hemmeligheder op for Gud. Uden at frygte, hvad der så vil ske, og uden at forstille os. Kommer vi dertil, står vi både ansigt til ansigt med Gud og andre mennesker. Måske mest udfordrende af alt står vi også pludselig ansigt til ansigt med os selv.

Vi har altså at gøre med en læseoplevelse af de sjældne. En af dem, der kan give anledning til personlig forandring. Ikke fordi den fortæller os, hvad vi skal gøre for at få et levende forhold til Gud. Men fordi den stille og nænsomt maler et kraftfuldt billede af, hvad det vil sige at leve i tro og tillid til Gud. Et liv som mange af os mangler praktisk erfaring af, og som de fleste af os ikke tør håbe på.

Ansigt til ansigt er derfor også en bog om det kristne fællesskab. Ikke fællesskabet af dem, der allerede kender Jesus og hinanden. Men af alle dem, der længes efter en oplevelse af, at hans guddommelige nærvær rent faktisk kan fylde os indefra. Den hjælper os til at forstå, at Gud henvender sig til enhver, der længes efter indre lægedom fra ham.

Ansigt til ansigt gør os altså til ét folk i kraft af vores længsel efter Gud. Ikke i kraft af at vi allerede tilhører et afgrænset fællesskab af troende.

Derfor er det også et stærkt og naturligt træk ved bogen, at den er udkommet på et alternativt forlag. Fordi Skjerbæk Madsen formår at tale direkte til menneskehjertets dybeste længsel, er det nemlig også længselsfulde hjerter, han bringer i tale.

Dette kan selvfølgelig godt give os andre en smag i munden af måske at være lidt langsomme på speederen, når det gælder om at lade sig vække til live af den Jesus, der utrætteligt venter på, at vi tør bringe vores dybeste længsel i spil.

------------------------------------------------------------

Lektørudtalelse

Materialevurderinger - uge 2010/27 (side 91 af 97)
Lektørudtalelse (10/27) 2 829 910 9 (V)
Skjerbæk Madsen, Ole: Ansigt til ansigt. - Lemuel Books. - 142 sider. - DK 24

Anvendelse/målgruppe/niveau
Selvom forfatterens forudsætning er mange års virke som præst i folkekirken,
er det segmentet af spirituelt søgende mere end almindelige folkekirkekristne,
der er målgruppen for denne bog om kristen spiritualitet.

Beskrivelse
Ole Skjerbæk Madsen er kendt for at prøve den rummelige folkekirkes yderste
grænser mod det alternative af. Han arbejder i dag som missionspræst den spirituelt
inspirerede kristne organisation Areopagos ligesom han er ankermand i
organisationen Mesterens lys, hvor han sætter den kristne som discipel i centrum.
Hans sprogbrug og billeder vil skurre voldsomt i konventionelle lutheraneres
ører. Han rammer imidlertid en tone, der taler til mange (vel især yngre
bymennesker) i religiøst opbrud, og hans forestillinger støder op til mere konventionelle
kirkelige kredse fx den omkring natgudstjenesterne. Sprogligt lægger
han sig tæt op af det alternative, og inspirationen fra en ortodoks koptisk
kristendoms mere fremmedartede forestillingsverden mærkes.

Sammenligning
Forfatteren har en lang række bøger bag sig. Alle emnemæssigt indenfor det religiøse
og især det mere mystisk kristne.

Samlet konklusion
Forfatteren præsenterer en mystisk, spirituelt inspireret kristendom, som rækker
ud mod både folkekirkelige og alternative spirituelle kredse.

Jørgen Bartholdy

Det sker

HJEMMESIDE UNDER OMBYGNING

For tiden ligger IMLs hjemmeside ganske stille som du måske har opdaget. Vi er i gang med en større...

Læs mere …

Bøn i Bevægelse - BiB - Nu

Følg linket hvis du vil se mere

Indbydelse til I Mesterens Lys' 20 års jubilæum

Indbydelse til I Mesterens Lys' 20 års jubilæum

Lørdag den 30. maj 2015

I 20 år har I Mesterens...

Læs mere …

Mest læste