Kalender

Ingen begivenheder

Vision, formål og grundlag

I Mesterens Lys er brobygning mellem kirken og den nye åndelighed. 

Brobygning sker

* på et person til person grundlag,

* ved at opbygge fællesskaber af Jesu Kristi disciple, og

* ved at arbejde med kirkens spirituelle praksis i mødet med den nye åndeligheds mennesker.

IML er derfor engageret i at møde åndeligt søgende mennesker i deres egne sammenhæng og i at vandre sammen med dem i en fælles åndelig søgen – og herunder at dele erfaringerne fra vort samvær med Mesteren Jesus Kristus.

IML har også en opgave ind i kirken som et kald til åndelig fornyelse og genopdagelse af kirkens spirituelle traditioner, skabelse af åbne gudstjeneste- og fællesskabs former, herunder retræter og åndelig vejledning, samt arbejde for en forståelse i kirken for den åndelige søgens mennesker og for væsentlige anliggender i de nye spiritualiteter.

IML vil som fællesskaber af Jesu Kristi disciple selv være et lokalt forankret nærvær af Kristi legeme dér, hvor mennesker fra kirken og den nye åndeligheds mennesker mødes. Stedet og formen vil afhænge af lokale forhold. IML vil også være til stede som et Kristi legemes nærvær på en mere lejlighedspræget måde som f.eks. ved messer, festivals, retræter og pilgrimsvandringer og således udtrykke Jesu disciples fællesskab med vore medvandrere.

IML ønsker i hele sin virksomhed at arbejde sammen med partnere i kirken så vel som i de nye spirituelle miljøer.

Grundlaget for IML’s arbejde er Folkekirkens bekendelsesskrifter, men arbejdet sker i økumenisk åbenhed. IML samarbejder således med menigheder i såvel som uden for Folkekirken.

Hvordan opstod I Mesterens Lys?

Fra bogen Kaldet til discipelskab I Mesterens Lys beretter Ole Skjerbæk Madsen:

I Mesterens Lys blev givet til mig af Jesus sommeren 1994. Jeg bad ude i solskinnet, mens jeg var på sommerferie med min familie i Nordsjælland. Jesus gav mig navnet på møderne, deres indhold, annoncetekstens indhold og lovede mig, at der ikke ville være et møde uden, at Han ved Helligånden havde givet eller ville give mig et budskab som var direkte fra ham; Jesus gav mig den første "inspiration" og sagde: "Sådan kan jeg og vil jeg tale gennem dig; du vil opleve, at dogmatikken bliver til i mine ord gennem dig, når du taler til mennesker i New Age miljøet" (dagbog, 18/7 1994).

Jeg delte alt dette med Betlehemsfællesskabets forstanderskab, derefter med Bethlehemskirkens menighedsråd og endelig i september 1994 med menighedsmødet. Alle godkendte de det som en inspiration fra Jesus, og så begyndte forberedelserne. I maj 1995 dukkede omkring 90 mennesker op til den første aften I Mesterens Lys.

I løbet af denne proces har jeg mere og mere opdaget, hvor afgørende det er, at vi selv lever som Jesu disciple, og at menigheden er et fællesskab af disciple.

Disciple er ikke færdige, men er på vej, og Mesteren fylder deres liv og giver dem identitet. Disciple har brug for andre disciples erfaringer; den enkelte kan ikke rumme hele Mesterens undervisning eller forstå hans væsen fuldt ud, men disciplene kan dele med hinanden, hvad de har modtaget af Mesteren, og den fælles erfaring bliver større - ja større end summen af enkelterfaringer, for Mesteren er, hvor disciplene samles i hans navn.

Disciple er under vejs. Med dette udgangspunkt bliver mødet med det søgende menneske mere frugtbart. Vi møder ikke de søgende som dem, der selv véd alt, men netop som deres med-søgende, og vi kan foreslå dem at følges ad og fortælle dem, at vi selv på vor søgens vej følges med Mesteren Jesus.

Du kan finde bogen her og andre under bøger og hæfter.

-------

Navn Dato Filstørrelse Downloads    
Vedtægter 2013-09-11 13:43:23 78.33 KB 2.118

Det sker

HJEMMESIDE UNDER OMBYGNING

For tiden ligger IMLs hjemmeside ganske stille som du måske har opdaget. Vi er i gang med en større proces, hvor hjemmesiden skal opdateres og se anderledes ud. Indtil det...

Læs mere …

Bøn i Bevægelse - BiB - Nu

Følg linket hvis du vil se mere

Indbydelse til I Mesterens Lys' 20 års jubilæum

Indbydelse til I Mesterens Lys' 20 års jubilæum

Lørdag den 30. maj 2015

I 20 år har I Mesterens...

Læs mere …

Mest læste