Kalender

Ingen begivenheder

Kære læser af IMLs nyhedsbrev!

Tak for en fantastisk 20 års-fest 30. maj 2015 i Diakonissestiftelsens søsterstuer. Vi fik bevægende indlæg om IMLs betydning; indlæggene kan ses på YouTube; se dem og del dem med andre. I løbet af september vil vi lave en artikel med links til alt vedr. jubilæet. Håber I også har stiftet bekendtskab med den DVd og Cd, vi har udsendt: http://dansk.areopagos.dk/block-dansk-forsideblok-3/koeb-christfulness-cd-og-dvd

I Mesterens Lys har ikke ligget i dvale henover sommeren.

I forsommeren, de to første lørdage i juni, var Ole med som konsulent/sparingspartner på Folkekirke og Religionsmødes Sognelæringsnetværk om mødet med vor tids spiritualitet. Ole skulle komme med indspil til de iagttagelser, deltagerne havde gjort ”ude i marken” og perspektivere dem med erfaringer fra IML. Det blev to meget spændende dage, sige Ole. Samlingen i Jylland handlede om den åbenhed, kirkens repræsentanter mødte i de nye åndelige miljøer; på Sjælland var fokus i høj grad de udfordringer mødet bød på i forhold til menneskesyn og gudsforståelse.

Et ungt par, som Torsten og Ole bl.a. har mødt i Den gyldne Cirkel, ønskede at blive gift ved et bryllup i naturen lidt udenfor Kerteminde. Parret havde bygget et smukt alter med symboler for de fire elementer, og handlingen sluttede med en nadver, inspireret af vore årstidsfester. Vi anfører nadverritualet senere i nyhedsbrevet.

Solhverv fejredes på Christiania, og så fulgte Areopagos’ sommerfestival 26.-28. juni 2015, og der var faktisk fuldt hus. Over 150 mennesker havde fundet vej til Galleri Emmaus i Haslev og en weekend med temaet "Mærk livet!" i stilhed og handling. Det blev en rigtig dejlig festival med masser af relevant input fra både talere, musikere og deltagere!

Programmet bød blandt andet på foredrag med Peter Halldorf og Mark Scandrette, ligesom der var 17 forskellige workshops at vælge imellem, stille koncerter med Sofia Hedia og Kloster - og mulighed for at danse vildt til house-koncert med DJ Borgsø med band.

Der var også lækker mad, tid til stilhed og spændende indslag fra vores kinesiske samarbejdspartnere, ligesom vi ved flere lejligheder fik lov til at nyde 3 kinesiske musikeres fantastiske musikalske evner. Der var også plads til en gudstjeneste, festaften, Bøn i Bevægelse og meget, meget mere.

Areopagos havde sit eget telt på SommerOase i Odder, og vi stod for en alternativ nadvergudstjeneste i IML-stil, meditationer og medvirkede ved tidebønner. ”Vi” var Anton og Sigrid, Dorte og Ole. Torsten medvirkede ved hver morgensamling i hovedteltet med sit band.

IMLs tidligere bestyrelse fungerer efter sammenlægningen med Areopagos Danmark som IML arbejdsudvalg, og vi er så småt ved at vende os til den nye struktur for arbejdet. Thomas Frovin, som tidligere har været medlem af bestyrelsen, indtræder fra september i arbejdsudvalget.

Sæsonen startede med Thomasmesse og Identitet og Livsforvandling i Bethlehemskirken og for Oles vedkommende tillige med at lede en Christfulness-retræte på Prestegården, Lindenes, Norges sydligste punkt.

Foran os ligger Online-kursus i Christfulness. Vi har lyttet til feedbacken fra tidligere deltagere på Christfulness onlinekurset, og vi har derfor tilføjet 1 fysisk samling i begyndelsen af kurset og et onlinemøde på hvert af de 5 moduler. For dem, der ikke kan være med, vil møderne blive optaget og kan ses efterfølgende.

On-line kurset: Kristen blandt åndeligt nysgerrige. Vi gjorde os også nogle erfaringer med on-line kurser, da vi i foråret afholdt kurset: Kristen blandt åndeligt nysgerrige. Et kursus, som viste sig at være til stor inspiration for deltagerne, og som burde kunne få mere opmærksomhed i forskellige menigheder i bestræbelserne på at forstå og byde velkommen til de mange åndeligt søgende, som findes i og udenfor vore kirker!

Vi glæder os til Krop Sind Ånd messen i Århus og Mystikkens Univers i København.

Vores arbejde bliver kendt ude i Europa. Ole skal præsentere Christfulness og lede en dagretræte i Stuttgart med stab og medarbejdere i Evangelisk Alliance Europa Retræte og sammen med Øyvind Borgsøe holde en Christfulness retræte i Skotland og fortælle om vores arbejde en hel lørdag. Se http://www.bieldatblackruthven.org.uk/The_Bield_at_Blackruthven/Welcome.html

To spændende aftener om Areopagos’ spændende historie: Der er en god chance for at lære Areopagos at kende 12/9 og 3/10: http://dansk.areopagos.dk/block-dansk-forsideblok-3/hoer-om-areopagos-farverige-historie

Tak til I Mesterens Lys’ givere! Vi oplever stor trofasthed! Vi fik en god Jubilæumsgave fra mange af jer, og det glædede os meget. Tak også til de menigheder, som støtter vores arbejde!

Vi vil dog ikke skjule, at vi lige netop nu har ekstra meget brug for, at I husker I Mesterens Lys’ arbejde. Vi har til stadighed vore to deltidsansatte Gerner Zimino og Torsten Borby Nielsen, hvis løn vi skal have dækket året ud, samt forskellige andre projekter, som ikke bliver dækket af lokale menigheder. Husk derfor venligt på vores konto i Handelsbanken Midtbank, reg.nr. 7640; konto nr. 0004009037! Tusind tak!

Tak desuden for hver en bøn, I ber for I Mesterens Lys og for hver en kærlig tanke!

Kærlig hilsen Agnethe Zimino

Formand for I Mesterens Lys og næstformand i Areopagos

Læs hele nyhedsbrevet nedenfor...

 

Navn Dato Filstørrelse Downloads    
Nyhedsbrev-2015-3 2015-09-07 14:24:41 307.74 KB 1.383

Det sker

HJEMMESIDE UNDER OMBYGNING

For tiden ligger IMLs hjemmeside ganske stille som du måske har opdaget. Vi er i gang med en større proces, hvor hjemmesiden skal opdateres og se anderledes ud. Indtil det...

Læs mere …

Bøn i Bevægelse - BiB - Nu

Følg linket hvis du vil se mere

Indbydelse til I Mesterens Lys' 20 års jubilæum

Indbydelse til I Mesterens Lys' 20 års jubilæum

Lørdag den 30. maj 2015

I 20 år har I Mesterens...

Læs mere …

Mest læste