Kalender

Ingen begivenheder

Kære læser af IMLs nyhedsbrev!

Vi er allerede nogle måneder inde i det nye år 2015, hvor vi den 1. januar blev lagt sammen med missionsselskabet Areopagos.  Vi har i flere år haft et utrolig godt samarbejde med Areopagos, og begge parter oplevede det derfor som det mest naturlige, at vi blev eet, og vi er taknemlige til Gud og mennesker, at det blev til virkelighed. 

I Mesterens Lys bestyrelsen er blevet til et IML udvalg i Areopagos’ regi, og der er bestemt store fordele ved sammenlægningen, men det er vigtigt at pointere, at I Mesterens Lys er stadig I Mesterens Lys, og vores arbejde og fokus har ikke ændret sig, og vi har derfor stadig stort behov for venners støtte både økonomisk og med forbøn.

Vi takker derfor alle, der har støttet I Mesterens Lys indtil nu, og vi er fulde af tillid til, at det vil fortsætte. Rent budgetmæssigt er vi stadig afhængige af hvert eneste bidrag/ gave, som bliver indbetalt på I Mesterens Lys’ konto, som er den samme, som den altid har været.

Den 30. maj har vi 20 års jubilæum, Velkommen til at være med til at fejre IML!  Som enhver fødselar vil vi gerne give udtryk for, at vi ønsker os jubilæumspenge gaver, som kan bruges i det arbejde, vi stadig er optaget af – nemlig at nå søgende med Jesus Kristus!

Weekenden 30/1 – 1/2 2015 var årets første Krop Sind Ånd messe.
I Mesterens Lys oplevede en af sine bedste messer, idet 444 personer benyttede sig af vores tilbud om forbøn, heraf var der ikke mindre end 50 af udstillerne fra de andre stande, og der var yderligere 107 dybere samtaler.

Ole Skjerbæk Madsen siger: ” Jeg ser med stor glæde tilbage på messen i Falconercentret. Det er overvældende, at så mange besøgende, og ikke mindst så mange af udstillerne fra de andre stande, viser os den tillid at modtage vor forbøn og indgå i dybe samtaler. Mest af alt oplever vi, at mennesker gennem forbønnen får et møde med Jesus Kristus, eller med Gud som den omsorgsfulde Far.

Som en ekstra ”bonus” var der flere fysiske helbredelser. En udstiller, som havde ondt i benene og forventede en hård messe, gik smertefri fra standen. En anden rejste sig fra stolen efter bønnen om en heling af hjertet og konstaterede, at Gud havde fjernet hendes rygsmerter – selvom det ikke var derfor, hun var kommet til forbøn.” 

IML oplevede også en god tilslutning til en Kyndelmisse-gudstjeneste om fredagen. Tjenesten afsluttedes med en periode med profetisk musik og sang. Vi fik tilbagemeldinger om helbredelse af dyb indre smerte og sorg fra deltagere i tjenesten.

På messen havde vi også et foredrag om Christfulness, og der var god interesse.

Messedeltagelsen fik en fin omtale i Udfordringen.

Vi havde en dejlig opfølgnings-meditationskoncert med Torsten Borbye Nielsen, guitar, Sofia Hedia Hejslet, klaver og Sigrid Kongshøj Munch, bratsch. Det var også fuldmånedag, så meditationskoncerten var kombineret med helende bøn for jorden og menneskeheden.

14 dage efter Krop Sind Ånd var der helsemesse i Odense. Det er en mindre messe, hvor vi havde en stand i samarbejde med Sankt Hans Kirke og Vineyard kirken. 97 gæster og udstillere var til forbøn. Det var spændende at have de to menighedskulturer repræsenteret i standen.  Modne kristne fra Sankt Hans kirke og entusiastiske unge fra Vineyard. Der var også mange gode samtaler. Messen b lev fulgt op af en Stillekirke-aften i Sankt Hans.

IMLs arbejde med kristen meditation er omtalt i en artikel i Tro og Mission, og Ole har haft en artikel i Til Tro med titlen ”Tomhedens fylde”.

Areopagos/IML har skabt kurset ”Kristen blandt åndeligt nysgerrige”, som er startet med 18 deltagere og engagerer 5 mentorer, 5 undervisere og to redaktionelle medarbejdere.

On-line kurset ”Christfulness” begynder igen til efteråret med sit tredje hold kursister. 

I skrivende stund er IML på messe i Aalborg sammen med Aalborg Valgmenighed.

I april måned – den 10 – 12. april – er der igen messe i Odense. Det er en Krop Sind Ånd messe, som Daninfo arrangerer. Vi glæder os til at deltage. I det hele taget takker vi Daninfo for et godt samarbejde gennem mange år. 

Lørdag den 11. april afholdes der Årsmøde i Areopagos Danmark i Møllevangskirken i Århus. Vi vil meget gerne se repræsentanter fra I Mesterens Lys på dette møde, ja, det er vigtigt og ganske naturligt, vi er med, nu vi er en del af Areopagos. Mødet begynder kl. 11.00 og slutter ca. kl. 17.00. Fremover er det også IMLs årsmøde, som vi jo ellers har haft i begyndelsen af september måned. 

Jeg har en drøm! Jeg kunne ønske mig flere kirker og menigheder, som afholdt I Mesterens Lys gudstjenester/ arrangementer. Vi kan se, hvilken velsignelse det er i Allehelgens kirke på Amager, at vi har ”Identitet og Livsforvandling” en gang om måneden. Deltagelsen svinger lidt op og ned, men da vi i januar mødte op i en kirke fuld af levende lys og havde en god lang tid til fordybelse, stilhed/meditation og nadver, og vi fandt ud af, at vi var 34 tilstede, da fyldtes mit hjerte med glæde.

Det betyder noget for menighedslivet, at der er en meditationsgudstjeneste. Det betyder noget for de mennesker, som bor på Amager og andre steder, at vi mødes! Ansatte og frivillige I Mesterens Lys vil gerne hjælpe menigheder med at komme i gang med sådanne tjenester i I Mesterens Lys’ regi til glæde for mange. 

Gud er trofast! Han kalder os!

Kærlig hilsen Agnethe Zimino

Formand for I Mesterens Lys og næstformand i Areopagos

 

Navn Dato Filstørrelse Downloads    
Nyhedsbrev-2015-1 2015-03-03 14:38:22 264.27 KB 1.741

Det sker

HJEMMESIDE UNDER OMBYGNING

For tiden ligger IMLs hjemmeside ganske stille som du måske har opdaget. Vi er i gang med en større proces, hvor hjemmesiden skal opdateres og se anderledes ud. Indtil det...

Læs mere …

Bøn i Bevægelse - BiB - Nu

Følg linket hvis du vil se mere

Indbydelse til I Mesterens Lys' 20 års jubilæum

Indbydelse til I Mesterens Lys' 20 års jubilæum

Lørdag den 30. maj 2015

I 20 år har I Mesterens...

Læs mere …

Mest læste