Kalender

Ingen begivenheder

Sammen går vi på opdagelse i den kristne mystik, hvor det kristne liv beskrives som en vandring på vej til personlig helhed. Kristuskransen, som danner udgangspunkt for forløbet, består af 18 perler, som hver især udtrykker aspekter af troens liv. Undervisningen vil være i form af inspirative indlæg, og der vil være god mulighed for at dele erfaringer. Hver aften slutter med en guidet meditation.

Fra nyhedsbrevet 2006 nr. 4:

Kristuskransen er en bedekrans med 18 perler, der symboliserer aspekter af Kristuslivet.


Perlerne kan ses som porte ind til Gudsrigets mysterier, og når vi lærer perlernes betydning af kende, hjælper kransen os til at fordybe os i mysterierne og suge næring til det indre liv.


Kristuslivet er en åndelig vandring, og de kristne mystikere beskriver det som en udviklingsvej hen imod større personlig helhed. I den kristne tradition kaldes det helliggørelse.


Den kristne vej har sine vejmærker, og Kristus er på en hemmelighedsfuld måde selv Vejen, vi går på, Han er vores medvandrer og samtidig den, der bærer os, mens vi følger i hans spor.

Stilhed og fordybelse

Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, der i sin protestantiske tradition savnede et redskab til fordybelse. Kransen kan hjælpe os til indre samling, og i denne indføring i kristen spiritualitet mediterer vi over perlernes budskab.


Spredt rundt i kransen er der seks stilhedsperler, og de viser hen til, at vi har brug for at blive stille for at kunne høre Guds stemme og hvile i hans nærvær. Gennem vores stilhed, bøn og overgivelse giver vi Helligånden rum til at rense og hele vores hjerte.


I gennemgangen af kransen inddrager vi billeder og sprog fra den kristne mystik, og der er god mulighed for at inddrage egne åndelige erfaringer undervejs.

Kursets forløb

  • Hver aften samles vi om én perles budskab – med udgangspunkt i Bibelen og den kristne tradition
  • ?Undervisningen vil foregå i dialog med gruppen, og der vil være god mulighed for at udveksle erfaringer fra den enkeltes åndelige vandring
  • Der vil være en kort afspænding efterfulgt af bøn og meditativ sang
  • Aftenen slutter med en guidet meditation over aftenens tema
  • Deltagerne får et symbol med hjem hver gang
  • Deltagerne bygger selv kransen op eller køber kransen hos underviserne

Præsentation af underviserne

Lene Skovmark

Jeg er 46 år, uddannet sygeplejerske og studerer nu teologi. Jeg er optaget af at bygge bro mellem kirken og det nyreligiøse miljø.

Jeg har altid været troende og altid bedt til Gud, men oplevede mig selv adskilt fra Gud. Min livssmerte voksede - og det samme gjorde min længsel efter en indre erfaring af det, jeg troede på.

For 10 år siden begyndte jeg i stilhed at åbne hjertet for Gud, og Hans lys og kærlighedstrømmede ind i mit liv. Det blev begyndelsen til en indre helbredelsesproces.

Inger Dahl

Jeg er 56 år, uddannet i musik og arbejder med formidling.

Siden jeg var omkring 18 år har jeg søgt efter sandheden om livet og bevæget mig fra politisk engagement til at blive optaget af det indre liv.

En livskrise omkring de 30 fik mig til at søge Gud, og det bragte mig i kontakt med forskellige kristne bevægelser. Men det vigtigste var, at jeg fandt vejen til livets kilde og fik en vished om, at sandheden er hos Kristus.

I de senere år har jeg gennem retræter og fordybelse søgt efter at integrere det indre og det ydre liv. 

Præsentation af perlerne


Guds-perlen
Gud er på én gang nær og dog ophøjet, hinsides alle ord og dogmer.

Stilhedsperler
Bøn er at lægge alle ord og tanker til side og løfte hjertet til Gud.

Jeg-perlen
- har sin glans fra Gud. Mennesket er skabt i Guds billede til at ligne Gud og med en længsel efter Gud.

Overgivelsesperlen
Vi må overgive eller hengive os til Gud og med Maria sige – “mig ske efter dit Ord”.

Ørkenperlen
Gennem det, der møder os i livet, modnes vi og lærer tillid til Gud.

Bekymringsløshedsperlen
Vi finder en glæde og frihed i tilliden til Gud - trods omstændighederne.

Første røde perle
Guds selvhengivende kærlighed i Kristus. Kristus tjente verden gennem sit liv og sin død.

Anden røde perle
Vort gensvar på Guds kærlighed – vi bliver fyldt og strømmer over.

Hemmelighedsperlerne
Gud kender alt - vore dybeste længsler og det, vi kæmper med.

Nattens perle
Natten er et billede på oplevelsen af Guds fravær, som er en renselse af sjælen, hvor vi kan opleve, at Gud kommer os nærmere end før.

Opstandelsesperlen
I natten tændes lys og nyt håb. Sjælen finder hvile i Gud og fornyet tillid, og Kristuslivet vokser i os.

Se seneste nyhedsbrev for aktuelle kurser eller besøg www.aabentland.dk

Det sker

HJEMMESIDE UNDER OMBYGNING

For tiden ligger IMLs hjemmeside ganske stille som du måske har opdaget. Vi er i gang med en større proces, hvor hjemmesiden skal opdateres og se anderledes ud. Indtil det...

Læs mere …

Bøn i Bevægelse - BiB - Nu

Følg linket hvis du vil se mere

Indbydelse til I Mesterens Lys' 20 års jubilæum

Indbydelse til I Mesterens Lys' 20 års jubilæum

Lørdag den 30. maj 2015

I 20 år har I Mesterens...

Læs mere …

Mest læste