Kalender

Ingen begivenheder

Hver dag gør IML’ere fælles sag med mennesker af god vilje i ønsket om menneskehedens søster-broderskab og stiller sig med denne bøn til rådighed i tjenesten for jordens og menneskehedens forløsning. Bønnen bedes om muligt kl. 17:

 Gud, du som er "JEG ER"!

Jeg anerkender din Ånds virke
i menneskers længsel efter dit Riges fred,
- efter det sande, det skønne og det gode. "

Jeg anerkender nærværet af din tjenende kærlighed
i mennesker af god vilje og i enhver,
som ønsker at vandre discipelskabets vej.

Må din Helligånds kraft strømme i os og lede os
til erkendelse af al sandhed og i praktisk tjeneste.
Må dit menneskeblevne Ord, Jesus Kristus, inspirere os
til tjenende kærlighed som medarbejdere for Guds Rige.

Må jeg finde min plads i din ene gerning
til jordens og menneskehedens forløsning
- med et ydmygt sind, i renhed, sandhed og kærlighed.

Trioer 

Trioer er grupper af tre personer, som har aftalt med hinanden daglig at bede for jorden, naturen og menneskeheden. De forbinder sig mentalt-åndeligt med hinanden og ser sig selv som en celle i Kristi legeme og som en del af et netværk af trioer bestående af mennesker af god vilje og af Jesu disciple. Det er ofte gennem lystjener- og gralstjenerkurserne, at man finder ind i en trio. På ressourcesiderne kan man finde en vejledning for oprettelsen og arbejdet i trioer.

Det sker

HJEMMESIDE UNDER OMBYGNING

For tiden ligger IMLs hjemmeside ganske stille som du måske har opdaget. Vi er i gang med en større proces, hvor hjemmesiden skal opdateres og se anderledes ud. Indtil det...

Læs mere …

Bøn i Bevægelse - BiB - Nu

Følg linket hvis du vil se mere

Indbydelse til I Mesterens Lys' 20 års jubilæum

Indbydelse til I Mesterens Lys' 20 års jubilæum

Lørdag den 30. maj 2015

I 20 år har I Mesterens Lys på forskellig vis været engageret i at bygge bro mellem kirken og mellem...

Læs mere …

Mest læste